Drukuj
Praca zdalna - komunikat
Wpisany przez ALitwin   
wtorek, 24 marca 2020 06:46

Szanowny Rodzicu  
Drodzy uczniowie
 

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej został przedłużony do dnia 10.04.2020 okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem korono wirusa . Wprowadzono również obowiązek realizacji zajęć dydaktycznych w tym okresie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Warunki realizacji kształcenia na odległość w CKZIU w Nysie:

1. Zajęcia realizowane będą jak dotychczas z wykorzystaniem narzędzi opolskiej e szkoły:

- e dziennika  
- dedykowanej poczty elektronicznej

2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zastają zawieszone następujące zajęcia:

- nauczanie indywidualne
- praktyki zawodowe w zakładach pracy  
- kursy kwalifikacyjne  
- kursy dokształcające   
- nauka jazdy samochodem kat B
- turnusy dokształcające młodocianych pracowników

3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zastają ograniczone następujące zajęcia:

Zajęcia praktycznej nauki zawodu i zajęcia specjalizujące (w wymiarze tygodniowym):

Branżowa Szkoła I –kl. pierwsze - 2 godziny, kl. drugie i trzecie - 4 godziny (po 2 godziny dziennie)

Technikum - kl. pierwsze - 2 godziny; kl.  drugie i trzeci – 3 godziny
Zajęcia z wychowania fizycznego – 1 godzina w tygodniu
Religia – 1 godzina w tygodniu

4. Zajęcia będą realizowane według zmienionego planu lekcji umieszczonego w e- dzienniku i , powinny się odbywać w godzinach od 8.00 – 15.00.

5. Tematy realizowanych treści programowych w danym dniu z danego przedmiotu będą wpisywane na bieżąco w e dzienniku.

6.Zadania na dany dzień wysyłane będą za pośrednictwem dedykowanej poczty elektronicznej a komunikaty wychowawców za pośrednictwem e dziennika.

7.Oceny ze sprawdzonych prac wpisywane będą w e dzienniku na zasadach dotychczasowych.

8.Konsultacje indywidualne z nauczycielami odbywać się będą z wykorzystaniem następujących narzędzi; Microsoft Teams/Czat i Videoczat/,  Messenger, WhatsUppitp.lub telefonicznie – po uzgodnieniu z wychowawcami i nauczycielami.

Przypominam ze każdy uczeń Centrum na e-szkole ma swoje dedykowane konto, na które są wysyłane materiały do nauki i informacje o materiałach źródłowych i zasobach internetowych, z których może skorzystać. W zasobach poczty wszyscy uczniowie mają do dyspozycji /za darmo/ przeglądarkową wersje pakietu Office 365 oraz dostęp do dysku wirtualnego OneDrive. Każdy uczeń może również za darmo pobrać pakiet Office 365 na swój komputer.

Każdy uczeń ma obowiązek codziennego logowania się do e dziennika w celu sprawdzenia, jaki temat jest realizowany oraz do dedykowanej poczty elektronicznej w celu pobrania materiałów do pracy.

Uczniowie którzy nie podejmą kształcenia na odległość na zasadach określonych powyżej ocenieni będą według obowiązującego WZO i mogą być nieklasyfikowani.

Dyrektor  
CKZiU w Nysie  
Henryk Mamala