Drukuj
Komunikat w sprawie przedłużenia okresu zdalnej nauki do 07.06.2020
Wpisany przez ALitwin   
niedziela, 24 maja 2020 17:02

Szanowni Rodzice
Drodzy uczniowie

Informuję ze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 871) okres zdalnej nauki został przedłużony do dnia 7.06.2020 r.

Ponadto informuję, że:
1. Od dnia 25.05.2020 istnieje możliwość organizacji konsultacji dla absolwentów, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Potrzeby w tym zakresie należy zgłaszać do wychowawcy klasy

2. Od dnia 1.06.2020 organizowane będą konsultacji dla uczniów wszystkich klas na terenie szkoły. Konsultację będą organizowane szczególnie dla uczniów przystępujących do egzaminów zawodowych, uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi lub brakiem klasyfikacji. Proszę rodziców o zgłaszanie do wychowawców klas potrzeb w tym zakresie.

Jednocześnie przypominam ze w tym okresie zajęcia realizowane są według zmienionego planu lekcji umieszczonego w e-dzienniku

Dyrektor
CKZiU w Nysie
Henryk Mamala