Drukuj
Nauczanie zdalne- komunikat z dnia 16.12.2021
Wpisany przez ALitwin   
czwartek, 16 grudnia 2021 15:50


W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji I Nauki z dnia 13 grudnia 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że w okresie od dnia 20.12.2021 do dnia 9.01.2021 przechodzimy na nauczanie zdalne.

Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywać się będą się będą stacjonarnie w miejscach ich odbywania (CKZ i zakłady pracy o o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów) z wyłączeniem następujących klas 2e , 3TR,  3TS ,3TE, 3o, 3KM (grupa oddziałowa z ZST w Nysie). Klasy te realizują zajęcia praktycznej nauki zawodu również zdalnie.

Henryk Mamala

Dyrektor CKZiU w Nysie