Drukuj
Rada Rodziców
Wpisany przez ALitwin   

Rada Rodziców przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie
ul. Orkana 6, 48-300 Nysa, tel. (77) 433-34-39

SKŁAD ZARZĄDU RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Prezydium

Radosław Jakubowski - przewodniczący

Alicja Maj-Kańtoch - skarbnik

Katarzyna Lis - sekretarz


Składka na Radę Rodziców wynosi 50 zł od rodziny, wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe:

Rada Rodziców przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie, ul. Orkana 6, 48-300 Nysa
29 1240 1675 1111 0010 4798 0906 Bank Pekao S.A. I Oddział w Nysie