Drukuj
Nauka zdalna - komunikat
Wpisany przez ALitwin   
poniedziałek, 08 czerwca 2020 06:30

Szanowni Rodzice Drodzy uczniowie

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 990) okres zdalnej nauki został przedłużony do dnia 26.06.2020 r.

Ponadto informuję, że:

1. Od dnia 1.06.2020 organizowane będą konsultacji dla uczniów wszystkich klas na terenie szkoły. Konsultację będą organizowane szczególnie dla uczniów przystępujących do egzaminów zawodowych, uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi lub brakiem klasyfikacji. Proszę rodziców o zgłaszanie do wychowawców klas potrzeb w tym zakresie.
2. Od dnia 7.06.2020 uczniowie klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia mogą brać udział w zajęciach praktycznych.

Jednocześnie przypominam ze w tym okresie zajęcia realizowane są według zmienionego planu lekcji umieszczonego w e-dzienniku.

Dyrektor CKZiU w Nysie
Henryk Mamala