Drukuj
Komunikat - nauczanie zdalne od 18.01.2021
Wpisany przez ALitwin   
czwartek, 14 stycznia 2021 20:38

Drodzy uczniowie

Od 18.01.2021 do odwołania zajęcia w dalszym ciągu odbywać się będą w trybie nauczania zdalnego z wyjątkiem:

1. zajęć praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w wymiarze nie nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo,
2. zajęć specjalizujących w klasie 3TA,
3. zajęcia pracowni modelowania 3D /kl. 3TG1, 3TG2/,
4. zajęcia z programowania obrabiarek sterowanych numerycznie /kl. 3C/,
4. zajęć praktycznej nauki zawodu w klasach specjalnych,
5. zajęć praktycznej nauki zawodu w klasach MOW

Zajęcia realizowane są według zmienionego planu lekcji umieszczonego w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły
Zawracam uwagę, że niektóre klasy mają zmienione dni zająć praktycznej nauki zawodu z uwagi na likwidację niektórych II zmian na zajęciach praktycznych.

Henryk Mamala
Dyrektor CKZiU Nysa