Drukuj
Komunikat - nauczanie zdalne od 17.05.2021
Wpisany przez ALitwin   
środa, 12 maja 2021 06:26


Drodzy uczniowie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 17 maja do 30 maja br. uczniowie szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).

W związku z powyższym nauka w Centrum będzie organizowana według następujących zasad:

1. W okresie od 17.05.2021 do 21.05.2021 na zajęcia stacjonarne do szkoły w pełnym zakresie wracają klasy drugie Branżowej Szkoły i Technikum. Natomiast klasy pierwsze i trzecie Branżowej Szkoły i Technikum realizują zajęcia teoretyczne zdalnie z wyjątkiem zajęć praktycznej nauki zawodu które realizowane są stacjonarnie na dotychczasowych zasadach.

2. W okresie od 24.05.2021 do 28.05.2021 na zajęcia stacjonarne do szkoły w pełnym wymiarze wracają klasy pierwsze i trzecie Branżowej Szkoły i Technikum. Natomiast klasy drugie Branżowej Szkoły i Technikum realizują zajęcia teoretyczne zdalnie z wyjątkiem zajęć praktycznej nauki zawodu które realizowane są stacjonarnie na dotychczasowych zasadach.

3. Od 31.05.2021 wszystkie klasy wracają do nauczania w trybie stacjonarnym

Pozdrawiam
Dyrektor CKZiU w Nysie
Henryk Mamala