3TPM 3Technik pojazdów samochodowych/Technik mechanik
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Diag stan te-z1 SD 9
prog obr cnc-z2 RE 33a
wyp el i e d-z1 SD 9   r_matematyka KT 25 Dia sta te d-z1 SD 9
2 8:50- 9:35 Diag stan te-z1 SD 9
pro ob cnc d-z2 RE 33a
chemia EM 2   wf KH au1 r_matematyka KT 25
3 9:40-10:25 j.polski AT 37 j.polski AT 37   bud.poj.sam.-z1 SJ 13d
pod.tech.wyt-z2 GR 28N
j.angielski PK 16
4 10:45-11:30 j.polski AT 37 matematyka KT 25   j.niemiecki DI 34 j.angielski PK 16
5 11:35-12:20 matematyka KT 25 wyp.el.i el.-z1 SD 9
tech.obr.skr-z2 JG 13e
fizyka BS 21 historia MO 29a wf KH sg2
6 12:25-13:10 geografia JK 38 wyp.el.i el.-z1 SD 9
tech.obr.skr-z2 JG 13e
biologia AS 23 historia MO 29a prz.r.drog.-z1 ZA 3d
uk.st. i reg-z2 JG 13e
7 13:15-14:00 j.niemiecki DI 16 wf KH sg1 Napr poj sam-zp1 KG 36Nw
Napr poj sam-zp2 TZ 32Nw
wyk obr konw-zp3 RE 33a
wyk obr cnc-zp4 LK 33w
matematyka KT 25 bud.poj.sam.-z1 SJ 13d
tech.obr.skr-z2 JG 13e
8 14:05-14:50 informatyka HB 26 przedsięb. SE 29a Napr poj sam-zp1 KG 36Nw
Napr poj sam-zp2 TZ 32Nw
wyk obr konw-zp3 RE 33a
wyk obr cnc-zp4 LK 33w
   
9 14:55-15:40 bud.poj.sam.-z1 SJ 13d zaj. wych. SJ 13d Napr poj sam-zp1 KG 36Nw
Napr poj sam-zp2 TZ 32Nw
wyk obr konw-zp3 RE 33a
wyk obr cnc-zp4 LK 33w
   
10 15:45-16:30     Napr poj sam-zp1 KG 36Nw
Napr poj sam-zp2 TZ 32Nw
wyk obr cnc-zp3 RE 33a
wyk obr konw-zp4 LK 33w
   
11 16:35-17:20     Napr poj sam-zp1 KG 36Nw
Napr poj sam-zp2 TZ 32Nw
wyk obr cnc-zp3 RE 33a
wyk obr konw-zp4 LK 33w
   
12 17:25-18:10     Nap poj sa d-zp1 KG 36Nw
Nap poj sa d-zp2 TZ 32Nw
wyk obr cnc-zp3 RE 33a
wyk obr konw-zp4 LK 33w
   
Drukuj plan
wygenerowano 02.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum