4TPE 4Technik poj. sam/Technik reklamy/Technik elektryk
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 użyt poj-z1 SJ 13d
pr.kamp.rekl-z2 KZ 10
użytkok inst-z3 GS 3c
Ob wyk ba te-z1 MC 20Nw
pr.kamp.rekl-z2 SE 47
eks ma i urz-z3 WI 13bw
użyt poj-z1 SJ 13d
pr.kamp.rekl-z2 SE 47
ob masz i ur-z3 DG 2
z_angielski-z1 WK 28
tech pro rek-z2 KZ 10
ob masz i ur-z3 DG 2
religia DD 8
2 8:50- 9:35 użyt poj-z1 SJ 13d
pr.kamp.rekl-z2 KZ 10
użytkok inst-z3 GS 3c
Ob wyk ba te-z1 MC 20Nw
pr.kamp.rekl-z2 KZ 10
eks ma i urz-z3 WI 13bw
użyt poj-z1 SJ 13d
pr.kamp.rekl-z2 SE 47
ob masz i ur-z3 DG 2
użyt poj d-z1 SJ 13d
z_angielski-z2 VV 17
obs mas i ud-z3 DG 2
geografia JK 38
3 9:40-10:25 matematyka IR 18 Ob wyk ba te-z1 MC 20Nw
tech pro rek-z2 KZ 10
eks ma i urz-z3 WI 13bw
wos KF 3b matematyka IR 18 historia TT 37
4 10:45-11:30 j.angielski-jo1 PK 16
j.angielski-jo2 VV 29a
Ob wyk ba te-z1 MC 20Nw
tech pro rek-z2 KZ 10
mon urz elek-z3 WI 13bw
j.angielski-jo1 PK 16
j.angielski-jo2 VV 28
fizyka BS 21 fizyka BS 21
5 11:35-12:20 biologia AS 23 Ob wyk ba te-z1 MC 20Nw
prac graf ko-z2 SB 47
mon urz elek-z3 WI 13bw
j.polski IJ 43 r_angielski-jo1 PK 16
r_angielski-jo2 VV 23
j.angielski-jo1 PK 16
j.angielski-jo2 VV 17
6 12:25-13:10 wf-Ch MD sg2
wf-Dz #4td fit
ob wyk b t d-z1 MC 20Nw
prac graf ko-z2 SB 47
mon urz elek-z3 WI 13bw
j.polski IJ 43 r_angielski-jo1 PK 16
r_angielski-jo2 VV 23
religia DD 8
7 13:15-14:00 Org ob i nap-z1 SJ 13d
prac gr ko d-z2 SB 47
z_angielski-z3 NP 29
zaj. wych. IJ 43 wf-Ch MD sg2
wf-Dz #4td fit
j.niemiecki-jo1 HE 34
j.niemiecki-jo2 DI 16
matematyka IR 18
8 14:05-14:50 Org ob i nap-z1 SJ 13d
prac gr ko d-z2 SB 47
m i urz el d-z3 DG 2
Org ob i nap-z1 SJ 13d
tech pro rek-z2 KZ 10
użytkok inst-z3 GS 3c
wf-Ch MD sg2
wf-Dz #4td fit
j.polski IJ 43  
9 14:55-15:40   inst elekt d-z3 GS 3c      
Drukuj plan
wygenerowano 02.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum