PDF Drukuj Email
KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW W CKZIU W NYSIE 25.05-29.05.2020
Wpisany przez ALitwin   
wtorek, 26 maja 2020 08:07

Zasady przeprowadzania konsultacji:
- w konsultacjach biorą udział osoby zdrowe, które zadeklarowały chęć uczestnictwa ( lista maturzystów będzie na dyżurce), jeżeli nie będą mogły być obecne ( proszę o zgłoszenie takiego faktu), na ich miejsce mogą wejść inni.
– konsultacje odbywają się przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa: wejście na teren szkoły w maseczce, dezynfekcja rąk, każda grupa pracuje w jednej sali-nie przemieszczamy się po terenie szkoły; zajmujemy miejsca w osobnych ławkach z użyciem własnych podręczników, materiałów i narzędzi; gdy zasady konsultacji wymagają podejścia nauczyciela do ucznia, obie strony powinny mieć maseczkę; po zakończonych konsultacjach niezwłocznie opuszczamy budynek, nie gromadząc się w większe grupy.
- w późniejszym terminie, po analizie frekwencji na zajęciach, podamy harmonogram na kolejny tydzień.

Terminy konsultacji:
27.05.2020 ( środa), kolejne lekcje/nauczyciel/klasa/sala

GRUPA I
1. j. polski– I. Jastrzębska kl. 4TA, 4TC s.25
2 j. polski– I. Jastrzębska kl. 4TA, 4TC s.25
3. matematyka– T. Korus kl. 4TA, 4TC s.25
4. matematyka– T. Korus kl. 4TA, 4TC s.25

GRUPA II
1. matematyka– T. Korus kl. 4TE, 4TS s.26
2. matematyka– T. Korus kl. 4TE, 4TS s.26
3. j. polski– B. Pelc kl. 4TE, 4TS s.26
4. j. polski– B. Pelc kl. 4TE, 4TS  s.26

GRUPA I + II  
5. j. angielski – P. Kocierz- kl. 4TA, 4TC, 4TE, 4TS s.16
6. j. angielski – P. Kocierz- kl. 4TA, 4TC, 4TE, 4TS s.16

29.06.2020 ( piątek)
3. fizyka- B. Szwedo- Fiedeń kl.4TA s.21
4. fizyka- B. Szwedo- Fiedeń kl.4TA s.21,

Konsultacje rozpoczynają się od godz. 8.00 i przebiegają zgodnie z czasem trwania kolejnych lekcji.