PDF Drukuj Email
Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W NYSIE

rok szkolny 2023/2024


CELE   OGÓLNE

1.   Rozwijanie samorządności

2.   Kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych

3.   Szerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia

4.   Pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału

5.   Reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej  wobec Rady Pedagogicznej i organów pozaszkolnych

6.   Stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy

7.   Podejmowanie działań na rzecz ochrony praw ucznia

8.    Uwrażliwianie na potrzeby innych osób


Przewodniczący:  Marek Mikulec IV TPE

Wiceprzewodnicząca: Adrian Dernoga II TM

Skarbnik: Agata Pietrzak III TC


Członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Nysa:

Osoby odpowiedzialne za sprzęt audio-video na imprezach szkolnych: 

Osoby odpowiedzialne za obsługę informatyczną imprez szkolnych:

Gablota Samorządu Uczniowskiego /parter/: Klaudia Szczepańska VTC


Opiekunowie samorządu:  mgr Izabela Jastrzębska oraz mgr Magdalena Bajtek Bejczuk

Poprawiony: poniedziałek, 25 marca 2024 07:04