PDF Drukuj Email
Projekt OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY II
Wpisany przez ALitwin   
wtorek, 29 listopada 2016 08:55


Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach 2 jednostek: Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji - lider projektu i Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, we współpracy z Politechniką Opolską i Miastem Opole. Okres realizacji projektu: 01.08.2016. - 31.07.2018.


Oto główne działania zaplanowane w projekcie:


 • Doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego (20 szkół)
 • Realizacja innowacyjnych zajęć pilotażowych na terenie szkół (600 uczniów)
 • Organizacja staży i praktyk dla uczniów (600 uczniów)
 • Budowa systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego we współpracy z biznesem
 • Seminaria i warsztaty z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego i budowy ePortfolio (200 uczniów)
 • Konkursy dla uczniów: „ePortfolio” i „Mam wizję - mam plan” (200 uczniów)
 • Staże w nowoczesnych przedsiębiorstwach dla nauczycieli (20 nauczycieli)
 • Organizacja kursów kwalifikacyjnych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (20 instruktorów)
 • Eksperymentalne zajęcia warsztatowe w laboratoriach branżowych RCRE - korelacja z projektem 10.4 (100 uczniów)
 • Wyjazdy studyjne na targi branżowe krajowe i zagraniczne (200 uczniów)
 • Organizacja 2 obozów naukowych we współpracy z opolskimi uczelniami i biznesem (60 uczniów)
 • Budowanie stałej współpracy pomiędzy opolskimi szkołami zawodowymi, a nowoczesnymi firmami (spotkania robocze, prezentacja ofert, wizyty w firmach)
 • Regionalne spotkania związane z budowaniem symbiozy pomiędzy „biznesem” i opolskim szkolnictwem zawodowym (50 spotkań roboczych)
 • Organizacja działalności na terenie firm uczniowskich grup kreatywnego myślenia „design-thinking” (50 zesp.)
 • Organizacja kursów nadających dodatkowe kwalifikacje dla uczniów według potrzeb opolskich przedsiębiorców (400 uczniów)
 • Kursy przygotowawcze na studia techniczne dla uczniów opolskich techników (150 uczniów)
 • Zajęcia ukierunkowane branżowo dla uczniów 
w laboratoriach Politechniki Opolskiej (360 uczniów)
 • Kursy doskonalące dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (15 nauczycieli)
 • Doposażenie pracowni: informatycznej, weterynaryjnej 
i systemów energii odnawialnej
 • Staże i praktyki dodatkowe dla uczniów (44 uczniów)
 • Kursy nadające dodatkowe kwalifikacje dla uczniów klas: informatycznej, weterynaryjnej i systemów energii odnawialnej (90 uczniów)
 • Dodatkowe zajęcia z języka obcego zawodowego
 • Studia podyplomowe dla nauczycieli
 • Staże zawodowe dla uczniów opolskich liceów (90 uczniów)

Działania projektowe w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy 2:

Liderem projektu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie był wicedyrektor Adam Litwin /gabinet 35, I piętro/

Poprawiony: piątek, 16 listopada 2018 12:43