PDF Drukuj Email
Akademia Młodego Lean Managera z firmą INTERSNACK Poland sp. z o.o.
Wpisany przez ALitwin   
wtorek, 18 grudnia 2018 00:00


W nowej edycji projektu "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" zaplanowanej na lata 2018-2022, jedną z ciekawszych inicjatyw jest powołanie w szkołach Akademii Młodego Lean Managera. Przedsięwzięcie to ma na celu rozwijanie kompetencji uczniów z zakresu Lean Management – czyli usprawniania i ciągłego doskonalenia, skracania procesów zachodzących w  przedsiębiorstwach.

Pięciu uczniów z naszej szkoły w zawodzie technik mechatronik: Usiarczyk Konrad, Ziubrzyński Damian, Zachwieja Wojciech, Wiśniewski Paweł i Job Jakub z klasy 3TA w porozumieniu ze szkolnym doradcą zawodowym wyraziło chęć odbycia miesięcznego stażu w firmie INTERSNACK Poland sp. z o.o. w Nysie w okresie ferii i II semestru nauki szkolnej. Taki staż będzie doskonałą szansą na zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy, a także udział w konkursie na najlepszy projekt innowacyjny w ramach AMLM.
Głównym elementem, który będzie oceniany przez jury jest optymalizacja kosztów i efekt eliminacji zbędnych kosztotwórczych procesów zachodzących w firmach oraz uzyskiwanie lepszej wydajności przy takich samych zasobach ludzkich i materialnych.
Pierwsze spotkanie robocze uczniów i przedstawicieli firmy Intersnack odbyło się 5 grudnia 2018, na którym ustalono zasady współpracy i harmonogram działań w ramach Akademii.
Przyszli mechatronicy brali również udział w dwudniowych warsztatach na temat „Zarządzanie Lean w przedsiębiorstwach produkcyjnych”, które odbyły się w siedzibie OCRG w Opolu w dniach: 4.12. 2018 i 11.12.2018 r.

Opiekunem merytorycznym uczestników AMLM jest pan Tomasz Kowalski – nauczyciel przedmiotów zawodowych, a całość koordynuje  szkolny doradca zawodowy - pani Joanna  Stefanowicz.