PDF Drukuj Email
Uwaga zmiana od 30 listopada 2020 !!!
Wpisany przez ALitwin   
czwartek, 26 listopada 2020 11:43

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu:

- zajęcia praktycznej nauki zawodu
- zajęcia specjalizujące w klasach 4 technikum
- zajęcia specjalizujące w klasie 3 TA
- zajęcia zakresu praktyki zawodowej kzt (praktyka z zajęć zawodowych teoretycznych (klasy 4TG, 4TE)
- zajęcia pracowni modelowania 3D (klasy 4TG, 3TG1, 3TG1)

Zajęcia realizowane są w formie stacjonarnej w godzinach od 8.00 do 20.00 w wymiarze nie nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.
Nowe rozwiązania przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.