PDF Drukuj Email
Realizujemy Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Wpisany przez ALitwin   
piątek, 27 maja 2022 11:33

Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie!


Miło nam poinformować, że nasze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie już po raz drugi otrzymało dofinansowanie na realizację Priorytetu 3 programu wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Tym razem Technikum Nr 1 w Nysie jako jedyna szkoła w powiecie nyskim i w gminie Nysa, dostało dofinansowanie na rok 2022. Nasz wniosek o udzielenie wsparcia finansowego uzyskał komplet 100 punktów.

Dofinansowanie wraz z wkładem własnym Powiatu Nyskiego - organu prowadzącego to łącznie 15 000 zł. Otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3 będą przeznaczone na:


  • zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej - książek niebędących podręcznikami, w szczególności literatury poruszającej współczesne problemy młodzieży, jak i książek popularnych, zachęcających do czytelnictwa, w tym książek opublikowanych drukiem i książek na nośnikach cyfrowych,
  • zakup lektur obowiązkowych i uzupełniających – w szczególności uzupełnienie zbioru lektur o nowe tytuły z podstawy programowej,
  • zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki, w tym kolorowej drukarki, czytników e-booków, słuchawek,
  • realizację działań promujących czytelnictwo, w tym finansowanie nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i akcjach promujących czytelnictwo.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” jesteśmy zobowiązani do realizacji zadań Programu, które obejmą w szczególności klasy Technikum Nr 1 w Nysie.

O szczegółach i harmonogramie realizacji Programu w naszym Centrum na bieżąco będzie informować Biblioteka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie (bibliotekackziunysa.blogspot.com).
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.