PDF Drukuj Email
Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W NYSIE

rok szkolny 2018/2019


CELE   OGÓLNE

1.   Rozwijanie samorządności

2.   Kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych

3.   Szerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia

4.   Pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału

5.   Reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej  wobec Rady Pedagogicznej i organów pozaszkolnych

6.   Stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy

7.   Podejmowanie działań na rzecz ochrony praw ucznia

8.    Uwrażliwianie na potrzeby innych osób

Przewodnicząca:  Klaudia Kmuk III TS

Wiceprzewodnicząca: Zuzanna Bochniarz II TG

Skarbnik: Roksana Buska II TA

Członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Nysa: Konrad Usiarczyk III TA, Robert Mamala II TA

Osoby odpowiedzialne za sprzęt audio-video na imprezach szkolnych: Piotr Nowak II TG, Michał Frankiewicz II TG

Osoby odpowiedzialne za obsługę informatyczną imprez szkolnych: Angelika Wojda III TC, Weronika Kwaśniewska III TC

Rada Wolontariatu:

Przewodniczący: Kamil Marszałek III TE

Wiceprzewodnicząca: Weronika Kwaśniewska III TC

Sekretarz: Angelika Wojda


Opiekunowie samorządu:  mgr Angelika Skalska oraz mgr Jadwiga Herman-Wojciechowska

Poprawiony: czwartek, 11 października 2018 08:31