PDF Drukuj Email
Egzamin zawodowy-harmonogram sesji Lato 2023
Wpisany przez ALitwin   

Harmonogram i wykazy zdających egzamin zawodowy w sesji Lato 2023 z wyszczególnieniem typu szkoły, rodzaju egzaminu i kwalifikacji.

Etap pisemny-Technikum

Kwalifikacja ELE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacja ELE.05 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Kwalifikacja ELM.03 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Kwalifikacja ELM.06 - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Kwalifikacja MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Kwalifikacja MOT.06 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Kwalifikacja PGF.04 - Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

Kwalifikacja PGF.05 - Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Kwalifikacja PGF.07 - Wykonywanie przekazu reklamowego

Kwalifikacja PGF.08 - Zarządzanie kampanią reklamową

 

Etap pisemny-Szkoła Branżowa I Stopnia

Kwalifikacja ELE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacja MOT.02 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Kwalifikacja MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

 


Etap praktyczny-Technikum

Kwalifikacja ELE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacja ELE.05 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Kwalifikacja ELM.03 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Kwalifikacja ELM.06 - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Kwalifikacja MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Kwalifikacja MOT.06 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Kwalifikacja PGF.04 - Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

Kwalifikacja PGF.05 - Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Kwalifikacja PGF.07 - Wykonywanie przekazu reklamowego

Kwalifikacja PGF.08 - Zarządzanie kampanią reklamową

 

Etap praktyczny-Szkoła Branżowa I Stopnia

Kwalifikacja BUD.12 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Kwalifikacja ELE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacja MEC.05 - Użytkowanie obrabiarek skrawających

Kwalifikacja MEC.08 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Kwalifikacja MOT.02 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Kwalifikacja MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych