PDF Drukuj Email
Egzamin zawodowy-harmonogram sesji Zima 2024
Wpisany przez ALitwin   

Harmonogram i wykazy zdających egzamin zawodowy w sesji Zima 2024 z wyszczególnieniem typu szkoły, rodzaju egzaminu i kwalifikacji.

Etap pisemny-Technikum

Kwalifikacja ELE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacja ELM.03 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Kwalifikacja ELM.06 - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Kwalifikacja MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

 

Etap pisemny-Szkoła Branżowa I Stopnia

Kwalifikacja MOT.02 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
Etap praktyczny-Technikum

Kwalifikacja ELM.06 - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Kwalifikacja MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Kwalifikacja MOT.06 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Kwalifikacja PGF.04 - Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

Kwalifikacja PGF.05 - Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Kwalifikacja PGF.07 - Wykonywanie przekazu reklamowego

 

Etap praktyczny-Szkoła Branżowa I Stopnia

Kwalifikacja BUD.12 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Kwalifikacja ELE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacja MEC.08 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Kwalifikacja MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowychEtap pisemny-Szkoła Branżowa II Stopnia

Kwalifikacja MEC.09 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Kwalifikacja MOT.06 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych


Etap praktyczny-Szkoła Branżowa II Stopnia

Kwalifikacja MEC.09 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Kwalifikacja MOT.06 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych