PDF Drukuj Email
CKZiU "Mechanik" Nysa - rozbudowa
Wpisany przez ALitwin   
czwartek, 20 kwietnia 2023 06:21

Z przyjemnością informujemy, że opracowany przez CKZiU Nysa i złożony prze z Powiat Nyski wniosek pt. „Branżowe Centrum Umiejętności w Nysie ” w ramach ogłoszonego konkursu na Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs) uzyskał 102 punkty i otrzymał dofinansowanie. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży budowlanej poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny „Prace wykończeniowe” do 31.12.2024 r. oraz przeszkolenie 218 uczestników, w tym 60 uczniów i studentów, 128 osób dorosłych, 30 nauczycieli kształcenia zawodowego do 30.06.2026r.

Docelowo Branżowe Centrum Umiejętności w Nysie, ma powstać w wyniku przebudowy i adaptacji istniejącej infrastruktury obiektów oświatowych przy ul. Marii Rodziewiczówny 1, będzie wchodzić w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie.

Zaprojektowana przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków gospodarczych zapewni powstanie:
• Pracowni robót murarsko – tynkarskich
• Pracowni robót montażowo zbrojarskich
• Pracowni robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
• Pracowni technologii budowlanej
• Laboratorium budowlanego
• Pracowni architektonicznej
• Pracowni modelowania 3D w budownictwieStanowiska komputerowe obu pracowni można będzie wykorzystać do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w część pisemnej w formie elektronicznej, czyli stworzenie tzw. centrum egzaminacyjnego w formie elektronicznej dla szkół nyskich.

Partnerami projektu są:
• Polska Izba Budownictwa, pełniąca funkcję Partnera i będąca organizacją samorządu gospodarczego.
• Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, pełniąca funkcję Partnera dodatkowego.

Całkowity budżet projektu wynosi 10 884 669,50 zł, a uzyskana kwota wsparcia to 9 432 898,07 zł

Dyrektor CKZiU w Nysie
Henryk Mamala