PDF Drukuj Email
Przetarg na roboty budowlane
Tryb podstawowy Roboty budowlane

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Nyski ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa NIP : 753-21-32-088 w imieniu którego działa

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie

Ul. Orkana 6, 48-300 Nysa NIP : 7532430816

tel. (077) 433 34 39

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi

art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)-dalej Pzp

Nazwa zamówienia:

”Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków gospodarczych na potrzeby utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w Nysie w zakresie budownictwa w ramach projektu „Branżowe Centra Umiejętności” w formule „zaprojektuj i wybuduj”Nr postępowania CKZiU.26.4.2023.JP


Dokumenty i piki są dostępne : https://ckziu-nysa.ezamawiajacy.pl


Informacja o postępowaniu dostępna jest również pod linkiem:

PRZETARGI | Starostwo Powiatowe w Nysie (nv.pl) 


Ogłoszenie o zamówieniu