PDF Drukuj Email
Malta 2023 - Erasmus +
Wpisany przez ALitwin   
wtorek, 21 listopada 2023 10:00

W dniach 12-18 listopada dwoje anglistów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie: Joanna Gorska-Hamkało i Piotr Kocierz uczestniczyło w projekcie Erasmus+ „Game based learning for all” („Nauka oparta na grach dla wszystkich”). Organizatorem szkolenia na Gozo, na Malcie była organizacja Genista Research Foundation. Zajęcia prowadzone były przez Pana Marka Causona: dyrektora fundacji, twórcę projektów unijnych, działacza społecznego, zajmującego się środowiskiem, klimatem, relacjami międzykulturowymi, mediami i równocześnie ambasadora rządu maltańskiego w Danii oraz przez Panią Annę Dubik: nauczyciela, trenera, szkoleniowca z 20-letnim stażem w edukacji, władającego płynnie 3 językami obcymi, z doświadczeniem zdobytym w Polsce, w Niemczech i na Malcie. Formuła szkolenia zapewniała również wymianę dobrych praktyk między uczestnikami szkolenia – nauczycielami różnych przedmiotów i kadrą zarządzającą z Polski, Turcji, Włoch, Macedonii, Rumunii i Serbii. W ramach szkolenia, po prezentacji szkół partnerów projektu omawiano na wstępie zagadnienia związane ze zmianami w szkolnictwie w poszczególnych krajach oraz dotyczące przyszłości szkolnictwa. Następnie, wykorzystując naukę przez doświadczenie, uczestnicy dzielili się pomysłami na gry i gamifikację podczas zajęć szkolnych – gry słowne, zespołowe, wykorzystujące ruch, typu energizer, planszowe, związane z materiałami interaktywnymi. W kolejnej części szkolenia zaprezentowano różne rodzaje narzędzi związanych z nowymi technologiami.  Dodatkową inspiracją dla uczestników było omówienie tzw. nature deficit disorder – zaburzenia związanego z niedoborem kontaktów z przyrodą i odpowiadającego mu outdoor learning – sposobu nauczania wykorzystującego świat przyrody i lekcje w plenerze. Poza tym zaprezentowano, omówiono i przećwiczono różne typy zadań związanych z podejściem mindfulness – treningiem uważności, koncentrującym działania człowieka i ucznia na tu i teraz, redukującym stres, umożliwiającym efektywne radzenie sobie z negatywnymi emocjami i dekoncentracją uwagi. Ponadto udzielono zebranym wielu wartościowych wskazówek dotyczących pisania projektów unijnych w ramach programu Erasmus+, np. to, że pomysł na projekt powinien być innowacyjny, „z serca” i praktyczny. Pracownicy oświaty tworzyli również, przedstawiali i omawiali swoje autorskie pomysły na projekty unijne. Zarówno merytoryczna część szkolenia, jak i nawiązane kontakty są ciekawym zasobem, który można wykorzystać w celu lepszej realizacji zadań statutowych szkoły.

Uczestnictwo w projektach typu e-Twinning czy Erasmus+ stwarza zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli doskonałą możliwość podnoszenia swoich kompetencji, nawiązywania interesujących relacji z ludźmi z całego świata, uczenia się o innych kulturach, poznawania obcych krajów, ich smaków, zapachów, innych sposobów patrzenia na otaczający nas świat. Życzymy naszej szkole więcej możliwości tego typu, bo nadal pozostaje aktualne stwierdzenie amerykańskiego pedagoga Johna Dewey’a sprzed wielu lat: „Jeśli uczymy dzisiejszych uczniów tak, jak wczoraj, okradamy ich z przyszłości”.

mgr Joanna Gorska-Hamkało
mgr Piotr Kocierz