PDF Drukuj Email
„Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej”
Wpisany przez ALitwin   
czwartek, 27 września 2012 06:11

Projekt systemowy nr POKL.09.02.00-16-008/12 pn. „Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu przez REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Opolu przewidziana jest od 1 sierpnia 2012 do 31 lipca 2014. Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe młodzieży z całego woj. opolskiego.  

Główne założenia projektu:

- 50 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego, które chcą włączyć się w budowę sieci współpracy szkół z nowoczesnymi firmami oraz opolskimi instytucjami oświatowymi i zrzeszającymi przedsiębiorców,

- średnio 5 nauczycieli z każdej szkoły prowadzi 20 godz. (+ zadania e-learningowe) zajęcia według wypracowanego scenariusza z grupą min. 10 uczniów (grudzień - kwiecień),

- wyposażenie 50 szkół w zestawy multimedialne (laptop + rzutnik), podręczniki (książkowe lub e-book) oraz materiały biurowe potrzebne do pracy z uczniami,

- konferencja dla Klubu Dyrektora Szkoły Zawodowej "Opracowanie strategii współpracy szkół kształcących zawodowo z przedsiębiorcami",

- zorganizowanie 150 czterotygodniowych praktyk zawodowych (w większości zagranicznych) dla uczniów (średnio 3 z każdej szkoły) w miesiącach luty - czerwiec 2013,

- 4 konferencje związane  z budowaniem "Sieci współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej",

- 4 seminaria "Planowanie kariery zawodowej" dla 500 uczniów,

- dedykowane programy dla szkół poszczególnych branż:

- mechaniczno-samochodowej z udziałem mobilnego symulatora jazdy w trudnych warunkach (symulator instalowany będzie na terenie szkoły na 1 dzień),
- gastronomicznej – zajęcia pokazowe „Uczymy się od mistrza“ połączone z warsztatami prowadzone na terenie szkoły przez specjalistów w branży,
- ekonomiczno-handlowej – zajęcia dla uczniów na terenie RCRE Opole z wykorzystaniem nowoczesnej platformy „Wirtualna firma“,
- rolniczej, leśnej, turystyczno-hotelarskiej – wyjazd na targi rolnicze i turystyczne,
- informatycznej, elektronicznej i mechatronicznej – wyjazd na targi nowych technologii CeBIT,

- specjalistyczne warsztaty dźwiękowo-filmowe „Promujemy swoją szkołę“ dla 4 osobowych zespołów uczniowskich, prowadzone w studiu nagrań RCRE przez specjalistów,

- konkurs „Mam wizję – mam plan“ dla uczniów z cennymi nagrodami,

- happening podsumowujący projekt i promujący innowacyjne szkoły zawodowe dla ponad 500 uczniów, dyrektorów i nauczycieli.

Prowadzący zajęcia w CKZiU w Nysie:

  • mgr Tamara Korus
  • mgr Katarzyna Wyszyńska-Jarema
  • mgr inż. Stanisław Sikora
  • mgr inż. Grzegorz Gryzło
  • inż. Piotr Paschke

Szkolny koordynator w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie mgr Adam Litwin

Poprawiony: poniedziałek, 15 października 2012 08:57