PDF Drukuj Email
Regulamin Amatorskich Indywidualnych Mistrzostw Nysy w Badmintonie o Puchar Dyrektora CKZiU w Nysie
Wpisany przez ALitwin   
wtorek, 09 października 2012 10:47

Regulamin Amatorskich Indywidualnych Mistrzostw Nysy w Badmintonie o Puchar Dyrektora CKZiU w Nysie
Organizator:
Centrum Kształceni Zawodowego i Ustawicznego w Nysie,

Cele:
•propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,
•promocja badmintona i szkoły  na terenie powiatu nyskiego wśród młodzieży i osób dorosłych,
•wyłonienie najlepszych zawodników amatorów rywalizujących w cyklicznych turniejach i turnieju finałowym,
•zapewnienie uczestnikom profesjonalnych warunków współzawodnictwa sportowego,
•krzewienie zdrowego stylu życia jako recepty na zdrowie
UCZESTNICTWO:
W Amatorskich indywidualnych Mistrzostwach Nysy w Badmintonie o Puchar Dyrektora CKZiU w Nysie mogą brać udział kobiety i mężczyźni bez ograniczeń wiekowych, deklarujący dobry stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w zawodach. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w zawodach i dobry stan zdrowia. Uczestnicy zawodów muszą posiadać strój sportowy oraz obuwie zmienne.
W turnieju finałowym bierze udział 12 najlepszych zawodników i 6 najlepszych zawodniczek - decyduje suma zdobytych punktów w planowanych turniejach.
Za każdy turniej uczestnicy zdobywają określone punkty według wzoru:
Im-50pkt, IIm-45pkt, IIIm-42pkt, IVm-40pkt, Vm-39pkt, VIm-38pkt, VIIm-37pkt,
VIIIm-36pkt, IXm-35pkt, Xm-34pkt…………….

MIEJSCE I TERMINY:
Wszystkie turnieje odbywać się będą w hali CKZiU ,,Mechanik” w Nysie, ul.Orkana6.
Turnieje męskie zaczynają się o 9:00. Turnieje kobiet  zaczynają się o 11:30.
I   Turniej  - 27 października
II  Turniej  - 17 listopada
III Turniej  - 08 grudnia
IV Turniej  - 23 lutego
V  Turniej -  Finałowy  23 marca  lub 13 kwietna


SYSTEM ROZGRYWEK:
Rozgrywki toczyć się będą w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.
Zwycięzcy turnieju finałowego otrzymują dyplomy, puchary oraz niespodzianki.
Nagradzane są miejsca I-IV.
Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów.

Zapisy do każdego turnieju
kończą się 10 minut przed planowanym rozpoczęciem zawodów.

Organizator i sędzia główny zawodów
Marek Dudek
tel. kontakt. 600 92 88 99

Poprawiony: wtorek, 09 października 2012 10:50