PDF Drukuj Email
Dokumenty do pobrania
Wpisany przez ALitwin   
wtorek, 16 października 2012 12:33

Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania.

I. Podstawa prawna wydawania duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych § 22 ust. 1 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624 z późn. zm.)

II. Opłaty: Zgodnie z § 26 ust. 3 przywołanego rozporządzenia w związku z cz. II pkt. 5 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 ze zm.), za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia i legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł. i 9,00 zł za legitymację szkolną.
Opłatę (zgodnie z zapisem § 26 ust. 3 ww. rozporządzenia) wnosi się na rachunek bankowy: 

BS.O/NYSA Nr konta: 28887210260031557020000010

W przypadku przelewów zagranicznych: 

Kod BIC : POLUPLPR
28887210260031557020000010

III. Miejsce złożenia dokumentów
Wniosek można złożyć:
1) przesłać na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie,                                                                                    ul. Orkana 6, 48-300 Nysa
2) w sekretariacie szkoły.

Wniosek o duplikat świadectwa

Wniosek o duplikat legitymacji

Druk zwolnienia z W-F

Upoważnienie do odbioru dyplomu

Upoważnienie egzamin maturalny

Upoważnienie egzamin zawodowyPoprawiony: środa, 22 kwietnia 2020 19:21