PDF Drukuj Email
OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY
Wpisany przez ALitwin   
piątek, 18 października 2013 08:40

Projekt OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACYGŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

 • Wyposażenie 50 szkół w specjalistyczne pracownie kształcenia zawodowego - 50 x 120 000 zł = 6 000 000 zł
 • Wyposażenie 50 szkół w pracownie FIZYCZNO-CHEMICZNE - 50 x 20 000 zł = 1 000 000 zł
 • Opracowanie materiałów dydaktycznych wykorzystujących nowoczesne pracownie   w procesie nauczania (nauczyciel opiekun pracowni)
 • Rozbudowa sieci współpracy szkół zawodowych i przedsiębiorców
 • Utrzymanie portalu "Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej"
 • „Dzień bezpiecznej jazdy” - zajęcia z symulatorami jazdy w trudnych warunkach - 20 dni
 • 30 godz. zajęć pilotażowych dla uczniów w nowoczesnych pracowniach kształcenia zawodowego - 1600 uczniów (2 grupy/szkołę)
 • 1150 czterotygodniowych staży i praktyk dla uczniów
 • Organizacja 4 seminariów połączonych z warsztatami dla uczniów, związanych z doradztwem zawodowym i planowaniem kariery zawodowej - 500 uczniów
 • Doradztwo zawodowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - 50 uczniów
 • 13 wyjazdów studyjnych dla uczniów na targi branżowe oraz do nowoczesnych firm - 520 uczniów  (średnio 1 wyjazd: 40 uczniów + 10 opiekunów)
 • 30 godzinne dodatkowe zajęcia w formie „projektu edukacyjnego” z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT, rozwijających u uczniów kompetencje kluczowe - 2000 uczniów (4 grupy/szkołę)
 • 30 godzinne dodatkowe zajęcia dla uczniów rozwijające kompetencje językowe z naciskiem na języki obce zawodowe - 500 uczniów (1 grupa/szkołę)
 • Organizacja na terenie szkół "Szkolnych Ośrodków Kariery" oraz konkursu "Mam wizję - mam plan"
 • Organizacja kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 500 uczniów
 • 16 spotkań uczniów z lokalnym biznesem oraz instytucjami rynku pracy – tzw. Szkolna Akademia Klubu 150
 • 10 wizyt studyjnych w lokalnych przedsiębiorstwach - obserwacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zwiedzanie parków maszynowych, rozmowa z technologami, menedżerami, specjalistami HR, etc.
 • Zawiązanie i działalność 50 multidyscyplinarnych zespołów roboczych "design thinking"
 • Przejęcie, udoskonalenie i utrzymanie platformy „Edunawigator”, dostosowanie narzędzia do potrzeb szkół, pracodawców oraz OCRG jako efektywnej platformy wymiany informacji
 • Realizacja nagrań dla zespołów muzycznych i solistów w studio nagrań RCRE dla 200 uczniów
 • Kampania promocyjna w mediach regionalnych
 • Uroczyste podsumowanie projektu w AMFITEATRZE OPOLSKIM

Koordynatorem projektu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie jest Adam Litwin