PDF Drukuj Email
„Oszczędzanie energii elektrycznej – koniecznością, nie kaprysem”
Wpisany przez ALitwin   
poniedziałek, 26 kwietnia 2010 00:00

W dniu 25 marca 2010 roku  w Zespole Szkół Mechanicznych w Nysie odbyło się sympozjum naukowe  będące podsumowaniem rocznej realizacji  projektu  ekologicznego „Oszczędzanie energii elektrycznej – koniecznością, nie kaprysem”.

Wśród zaproszonych gości byli obecni  przedstawiciele Centrum Kształcenia Praktycznego  w Nysie między innymi wicedyrektor Pan  Zbigniew Krzewski.

W ramach  projektu  w salach lekcyjnych  budynku naszej szkoły wymienione zostało oświetlenie. Prace modernizacyjne wykonane zostały przez uczniów klasy IV kształcącej się  w zawodzie technik elektryk w ramach zajęć specjalizujących pod nadzorem nauczyciela zawodu – pracownika  Centrum Kształcenia Praktycznego  w Nysie.  Uczniowie  dzięki temu mogli swoją dotychczasową wiedzę teoretyczną  zastosować w praktyce wnosząc swój wkład w realizację projektu oraz modernizację bazy  szkoły, pozostawiając trwały ślad.

Odbywały  się również  zajęcia edukacyjne poświęcone celom i sposobom oszczędzania energii elektrycznej zarówno w szkole jak i w życiu codziennym.
Uczniowie szkoły w ramach poszerzania swojej wiedzy z tego zakresu między innymi uczestniczyli  w warsztatach  pt. „Spotkania z klimatem” prowadzonych przez przedstawicieli Fundacji Ekologicznej ARKA oraz Dolnośląskiej  Fundacji Ekorozwoju, w edukacyjnych wycieczkach np. do elektrowni wodnej w Nysie czy Głębinowie.

Uczniowie, ich  rodzice oraz pracownicy szkoły uczestniczyli w  spotkaniach  poświęconych  wpływowi prawidłowego oświetlenia  na psychologiczne i emocjonalne potrzeby człowieka prowadzonych   przez inspektorów BHP.
Ogłoszony został dla wszystkich uczniów  konkurs na najlepszą szkolną prezentację multimedialną poświęconą odnawialnym źródłom energii. Celem tego konkursu było zainteresowanie wszystkich  problemami racjonalnego gospodarowania energią -  w tym koniecznością  ich oszczędzania, propagowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego.
23 uczniów ZSM zaangażowało się w prace konkursowe składając zgodne z wymaganiami formalnymi prace multimedialne.


Przyznano:


1 miejsce    Michał Banaś                                            2 TA
2 miejsce    Filip Kowalczyk i Wojciech Wąsowicz            3TB
3 miejsce    Jakub Browarski i  Krzysztof Grześków          2TM

oraz 3 wyróżnienia:    Sandra Jer i Malwina Mac                   3Li
                              Katarzyna Ciapka                              3LD
                              Paweł Kamiński i Adrian Kołodziej         2TA

Cenne nagrody zostały wręczone uczniom przez Panią Dyrektor Szkoły mgr inż. Danutę Kruk -Różak oraz koordynatora projektu  Panią mgr Bogumiłę Szwedo.


Poprawiony: środa, 12 maja 2010 13:45