PDF Drukuj Email
Współpraca międzynarodowa-„Motoryzacja-Pasja i Zawód”
Wpisany przez ALitwin   
czwartek, 06 maja 2010 06:37

Pod tym właśnie mottem zastał przeprowadzony w naszej szkole we współpracy z zaprzyjaźnioną szkołą niemiecką Berufsbildende Schule z Ingelheim projekt wymiany młodzieży w ramach którego odbyły się warsztaty praktyczne dla uczniów obu szkół.


W niedzielę 25. kwietnia przyleciała do Wrocławia dziesięcioosobowa grupa młodzieży niemieckiej wraz z towarzyszącymi im opiekunami Panem wicedyrektorem Frankiem Wissem i nauczycielem przedmiotów mechatronicznych Panem Torstenem Mohrem.
Już na lotnisku powitała ich Pani mgr Sylwia Grabowska-Hoc i przywiozła naszych gości do Nysy. Na miejscu spotkania tj. w Luci-Fort czekali już uczniowie naszej szkoły biorący udział w projekcie wraz z opiekunem Panią mgr Kariną Zakowicz.
Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od powitania w obu językach, gier i zabaw integracyjnych oraz  wspólnego obiadu, po którym uczniowie bez pomocy nauczycieli dobrali się w pary polsko-niemieckie i rozjechali się do domów, gdzie gościli u rodzin polskich uczniów.

W poniedziałek 26. kwietnia odbyło się oficjalnie powitanie gości w izbie tradycji przez Panią Dyrektor mgr inż. Danutę Kruk-Różak, która wręczyła przybyłej młodzieży materiały promocyjne o naszym mieście i koszulki z nadrukami loga tegorocznego projektu, w których pary uczniów musiały następnie przystąpić do rajdu po mieście, wykonując powierzone im przez mgr Sylwię Grabąwską-Hoc zadania, które zresztą genialnie wypełnili.

Po grach i zabawach integracyjnych przyszedł czas na pracę, we wtorek i w środę uczniowie zostali podzielenie na dwie dziesięcioosobowe polsko-niemieckie grupy, w których na zmianę pod czujnym okiem nauczycieli przedmiotów zawodowych jednego dnia montowali instalację oświetleniową w przywiezionych z Ingelheim  samochodach dydaktycznych a drugiego dnia pracowali w serwisie samochodów rajdowych Dytko Serwis. Koordynatorem części praktyczniej projektu z naszej strony był Pan wicedyrektor Adam Litwin współpracowali z nim i z młodzieżą Panowie mgr inż. Tateusz Gabis, Pan mgr inż. Stanisław Sikora, Pan mgr inż. Grzegorz Gryzło a ze strony niemieckiej Pan Frank Wiss i Pan Torsten Mohr.
W czwartek wybraliśmy się do Niemodlina, gdzie młodzież świetnie bawiła się podczas  gier zespołowych, przestrzegając przy tym zasad fair play.


Podsumowanie projektu przypadło na piątek 30. kwietnia, w auli w obecności zaproszonych gości bez których nie było by możliwe zorganizowanie wymiany zostały zaprezentowane produkty finalne wspólnie wykonanej pracy (samochodziki z pełną instalacją oświetleniową) a wicedyrektorzy obu szkół wręczyli uczestnikom certyfikaty potwierdzające udział w warsztatach.

Po południu również w piątek gościliśmy w PWSZ w Nysie na wykładzie (wygłodzonym
w dwóch językach tj. niemieckim i polskim) pt. „Nysa als Kulturort” , który przygotowała
dla nas Pani dr Gabriela Dziedzic w wydziału Filologii Germańskiej.

Sobota  1 maja ostatni dzień pobytu naszych gości to wspólny pobyt nad jeziorem z członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Miast Partnerskich Nysy, którzy przygotowali dla nas rejs statkiem, jazdę skuterem wodnym i grilla.

W niedzielę 2 maja wcześnie rano pożegnaliśmy naszych gości z łezką w oku ale z nadzieją na kolejne równie owocne spotkanie.

Bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować osobom z których pomocą mogliśmy zorganizować nasze przedsięwzięcie. A są to:

 • Rodzice uczniów biorących udział w projekcie
 • Pan Prezes PKS Stanisław Arczyński
 • Ks. Prałat Mikołaj Mróz
 • Pani Prezes Stowarzyszenia Miast Partnerskich Nysy Regina Stajak
 • Członkowie Stowarzyszenia Miast Partnerskich Nysy
 • Pan Janusz Stajak z klubu Jet-ski
 • Pan Dyrektor NOR Mirosław Aranowicz
 • Pan Pan Paweł Dytko
 • Pan Starosta Adam Fujarczuk
 • Pani Burmistrz Jolanta Barska


Uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie:

 • Schiller    Ruben
 • Glückert    Leonard
 • Kaz    Yasin
 • Nasseri    Yaschar
 • Nees    Norman
 • Riedl    Fabian
 • Kalsch    Dennis
 • Marschall    Jennifer
 • Staab    Maurice
 • El Hariri    Rammy
 • Robert     Dysiewicz
 • Łukasz    Juszczak
 • Jakub    Browarski
 • Przemysław     Wójtowicz
 • Maciej     Maciocha
 • Damian    Kozioł
 • Paweł     Szlezak
 • Grzegorz    Cymbalista
 • Maciej     Stecko
 • Wojciech    PrygaProjekt przygotowały : mgr Karina Zakowicz i mgr Sylwia Grabowska

Serdecznie Wszystkim Dziękujemy!

Sporządziła: mgr Karina Zakowicz

Poprawiony: czwartek, 06 maja 2010 10:13