PDF Drukuj Email
Wymiana międzynarodowa
Wpisany przez ALitwin   
poniedziałek, 13 marca 2017 13:10Nasza współpraca z zaprzyjaźnioną szkołą Berufsbildende Schule Ingelheim w Niemczech trwa w od 2006 roku. Spotykamy się co roku po jednej bądź po drugiej stronie Odry by lepiej poznawać siebie nawzajem, by uczyć się i pracować nad wspólnymi projektami.

Cele, które przyświecały nawiązaniu kooperacji obu szkół to zachęcenie młodzieży do wzajemnego poznania swoich sąsiadów z zagranicy, kształtowanie własnej świadomości obywatelskiej, budowanie postaw tolerancji wśród ludzi pochodzących z odmiennych kulturowo i językowo regionów oraz poznanie środowiska uczniów zaprzyjaźnionej szkoły.

Metody, które stosujemy by uzyskać zamierzone przez nas cele to przede wszystkim nauczanie projektowe (teoretyczne i praktyczne), animacje językowe, praca w grupach, wspólna zabawa, poznanie się oraz przede wszystkim doskonalenie języków obcych.

Od samego początku wymiany wspiera Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Opiekunkami międzynarodowych wymian szkolnych w naszym Centrum są Pani Sylwia Grabowska-Hoc oraz Pani Karina Zakowicz-Obuch, która była inicjatorką podpisania umowy o współpracy pomiędzy obiema szkołami.

Poprawiony: wtorek, 14 marca 2017 11:33