PDF Drukuj Email
Innowacyjna Szkoła Zawodowa II
Wpisany przez ALitwin   
piątek, 22 października 2010 10:45

W roku szkolnym 2010/2011 Zespół Szkół Mechanicznych bierze udział w drugiej edycji projektu

O projekcie:

Projekt systemowy nr POKL.09.02.00-16-015/10 pn. „Innowacyjna szkoła zawodowa II” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości procesu kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Projekt opiera się na doświadczeniach naszego Ośrodka we wprowadzaniu do szkół innowacyjnych, atrakcyjnych i skutecznych form nauczania. Będzie on wspierał programy rozwojowe szkół, ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi ICT. W szczególności obejmuje przygotowanie nauczycieli do prowadzenia lekcji i zajęć dodatkowych dla uczniów, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie ICT, opracowanie projektów międzyprzedmiotowych z wykorzystaniem narzędzi ICT.  Zostaną w nim wykorzystane nowoczesne technologie pozyskiwania i przetwarzania informacji. Nauczyciele poprowadzą zajęcia dodatkowe dla minimum 1200 uczniów w formie kształcenia modułowego.
Projekt zakłada udział uczniów i nauczycieli z 30 szkół kształcących zawodowo województwa opolskiego.

Z każdej szkoły zostanie przeszkolonych 4 nauczycieli oraz 1 szkolny lider ICT. Każdy z nauczycieli weźmie udział w 30 godz. zajęciach według następujących modułów:

* "Kształcenie modułowe" 10 godz. - prowadzone przez specjalistę z KOWEZiU
* "Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi ICT w nauczaniu" 10 godz. - prowadzone przez specjalistów z WODIiP Opole
* "Własna firma - pierwsze kroki" 5 godz. - prowadzone przez doradcę metodycznego WODIiP Opole, nauczyciela przedmiotów ekonomicznych
* "Tworzenie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem narzędzi ICT" 5 godz. - prowadzone przez specjalistę WODIiP Opole

Nauczyciele przeprowadzą 20 godzinne zajęcia pozalekcyjne w szkole według własnego scenariusza wypracowanego podczas warsztatów metodycznych (cztery grupy po minimum 10 uczniów). Oznacza to 2400 dodatkowych godzin dydaktycznych w szkołach finansowanych z budżetu Projektu. Najaktywniejsi uczniowie będą mogli uczestniczyć również w kursach nadających im dodatkowe uprawnienia w swoim lub pokrewnym zawodzie (np. uprawnienia SEP, prawo jazdy kategorii „C”, kurs AutoCad, kurs wózków widłowych itp.).

Dla uczniów zostanie zorganizowany konkurs "Mam wizję - mam plan", w którym uczniowie tworząc 3 osobowe zespoły będą zakładać wirtualne firmy. Na specjalnie przygotowanej w tym celu platformie dydaktycznej firmy będą się reklamowały oraz przedstawiały swoje business plany. Stworzony zostanie ranking firm z możliwością głosowania przez internautów, a w ścisłym finale jury składające się z opolskich przedsiębiorców wyłoni zwycięzcę.

Na zajęcia z uczniami zostaną zakupione czytniki e-book, podręczniki i poradniki w wersji elektronicznej, oprogramowanie według ukierunkowania branżowego szkoły, pomoce dydaktyczne, a także materiały biurowe. Szkoły będą mogły również wypożyczać zestaw Testico + netbook, tablicę interaktywną + netbook oraz 4 zestawy klocków Lego Minstorms.

Dla dyrektorów uczestniczących w projekcie szkół założony zostanie "Klub Dyrektora Szkoły Zawodowej", w ramach którego organizowane będą regularnie warsztaty, konferencje i spotkania z zaproszonymi specjalistami. Tematyka spotkań podyktowana będzie potrzebami dyrektorów należących do klubu.

Dla nauczycieli i dyrektorów zorganizowane będą konferencje promujące nowe technologie w edukacji, a dla ponad 300 uczniów ekskluzywna konferencja "Planowanie kariery zawodowej" prowadzona przez wybitną specjalistkę z Uniwersytetu Śląskiego.

Projekt podsumowany zostanie podczas happeningu zorganizowanego na scenie plenerowej w centrum Opola, gdzie wszystkie szkoły będą miały możliwość promowania swojej placówki.

Nauczyciele ZSM biorący udział w projekcie:

  • koordynator mgr Adam Litwin
  • mgr inż. Tadeusz Gabis
  • mgr inż. Jacek Goński
  • mgr inż. Grzegorz Gryzło
  • mgr inż. Sebastian Zasępa
Poprawiony: piątek, 22 października 2010 10:56