PDF Drukuj Email
Innowacyjna Szkoła Zawodowa
Wpisany przez ALitwin   
wtorek, 02 marca 2010 13:04


W roku szkolnym 2009/2010 Zespół Szkół Mechanicznych w Nysie bierze udział w projekcie „Innowacyjna Szkoła Zawodowa”

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości procesu kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Projekt opiera się na doświadczeniach Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu we wprowadzaniu do szkół innowacyjnych, atrakcyjnych i skutecznych form nauczania. Wspiera wspierał programy rozwojowe szkół, ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi ICT.


W projekcie wykorzystywane  są nowoczesne technologie pozyskiwania i przetwarzania informacji. Dzięki temu zajęcia są atrakcyjne dla uczniów i pobudzą ich do własnych analiz, dedukcji, rozwijania wyobraźni, konstruktywnego myślenia oraz współdziałania.
Projekt zakłada udział 40 uczniów i 4 nauczycieli z 30 szkół województwa opolskiego. Nauczyciele przeprowadzają 30 godzinne zajęcia pozalekcyjne w szkole według własnego scenariusza (cztery grupy po minimum 10 uczniów). Oznacza to 120 dodatkowych godzin dydaktycznych w szkole finansowanych z budżetu Projektu. Uczniowie wyróżniających się szkół  będą mogli uczestniczyć również w kursach specjalistycznych, nadających im dodatkowe uprawnienia w swoim lub pokrewnym zawodzie (np. uprawnienia SEP, prawo jazdy kategorii „C”).
Zajęcia są również okazją do poszerzenia wiedzy z przedmiotów typowo zawodowcy –przykładem tego mogą być wycieczka do firmy DYTKO-RENT gdzie Mistrz Polski Paweł Dytko szczegółowo omawiał nowoczesne rozwiązania technologiczne pojazdów sportowych./fot.1/

Czterech najaktywniejszych uczniów weźmie udział w wycieczce na Światowe Targi Nowoczesnych Technologii „CeBIT” w Hanowerze.

Koordynatorem projektu w ZSM w Nysie jest wicedyrektor mgr Adam Litwin

Nauczyciele prowadzący oraz tematyka zajęć :
-mgr inż. Jacek Goński – Programowanie Robotów Lego NXT /fot.2/
-mgr inż. Tadeusz Gabis – Ekologia w motoryzacji
-mgr inż. Stanisław Sikora-Programowanie sterowników PLC
-mgr inż. Grzegorz Gryzło- Programy CAD/ AutoCad, SolidEdge, T-Flex/


Poprawiony: czwartek, 11 marca 2010 16:42