PDF Drukuj Email
Nagroda Starosty Powiatu Nyskiego
Wpisany przez ALitwin   
czwartek, 24 czerwca 2021 06:09

W załącznikach dokumenty do nagrody STAROSTY POWIATU NYSKIEGO dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nyski za wybitne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

 
PDF Drukuj Email
Stypendia w Gminie Nysa
Wpisany przez ALitwin   
wtorek, 10 września 2019 07:43

Informacja dla rodziców lub uczniów zamieszkałych w Gminie Nysa, ubiegających się o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego).

  1. Ustawowy termin składania wniosków to 15 września 2019 roku, ale z uwagi na to, że dzień 15 września w roku bieżącym wypada w niedzielę wnioski będą przyjmowane również 16 września 2019 r. w poniedziałek.
  2. Wnioski wydawane i przyjmowane są w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie, ul. Kolejowa 15, pokój 10 II piętro (budynek Urzędu Miejskiego w Nysie).
  3. Przyjmowane będą jedynie wnioski na obowiązujących drukach.
  4. Wnioskodawca ubiegający się o stypendium szkolne dla więcej niż jednego dziecka winien dla każdego dziecka wypełnić odrębny wniosek.
  5. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto (podstawa prawna: § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).
  6. Szczegółowe informacje na temat stypendium można uzyskać w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie, pok. 10 (II p.) lub pod numerem telefonu 77 4080609 w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.