PDF Drukuj Email
Podanie do szkoły
Wpisany przez ALitwin   
poniedziałek, 25 maja 2020 08:52

Podanie o przyjęcie do szkoły dostępne jest po zalogowaniu pod adresem:

http://nabor.pcss.pl/nysa


 
PDF Drukuj Email
Komunikat w sprawie przedłużenia okresu zdalnej nauki do 07.06.2020
Wpisany przez ALitwin   
niedziela, 24 maja 2020 17:02

Szanowni Rodzice
Drodzy uczniowie

Informuję ze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 871) okres zdalnej nauki został przedłużony do dnia 7.06.2020 r.

Ponadto informuję, że:
1. Od dnia 25.05.2020 istnieje możliwość organizacji konsultacji dla absolwentów, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Potrzeby w tym zakresie należy zgłaszać do wychowawcy klasy

2. Od dnia 1.06.2020 organizowane będą konsultacji dla uczniów wszystkich klas na terenie szkoły. Konsultację będą organizowane szczególnie dla uczniów przystępujących do egzaminów zawodowych, uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi lub brakiem klasyfikacji. Proszę rodziców o zgłaszanie do wychowawców klas potrzeb w tym zakresie.

Jednocześnie przypominam ze w tym okresie zajęcia realizowane są według zmienionego planu lekcji umieszczonego w e-dzienniku

Dyrektor
CKZiU w Nysie
Henryk Mamala

 
PDF Drukuj Email
Konsultacje dla rodziców
Wpisany przez ALitwin   
wtorek, 19 maja 2020 17:15

Na podstawie z § 2 pkt 10 Zarządzenia nr 5 z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie ustalam datę konsultacji z rodzicami na dzień 21.05.2020 w godzinach od 17.00 do 18.00.
Do dnia 21.05.2020 do godziny 14.00 będą w e-dzienniku w wystawienie zagrożenia oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniem.
Konsultacje indywidualne uczniów i rodziców z nauczycielami będą się odbywać z wykorzystaniem następujących narzędzi; Microsoft Teams/Czat i Video-czat, Messenger, WhatsApp itp. lub telefonicznie – po uzgodnieniu z wychowawcami i nauczycielami

Ponadto informuję, że:
1.Od dnia 25.05.2020 istnieje możliwość organizacji konsultacji dla absolwentów, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. W związku z przygotowaniem harmonogramu takich konsultacji, proszę o zgłaszanie do wychowawców klas maturalnych podczas konsultacji potrzeb w tym zakresie
2.Od dnia 1.06.2020 organizowane będą konsultacji dla uczniów wszystkich klas na terenie szkoły. Konsultację będą organizowane szczególnie dla uczniów przystępujących do egzaminów zawodowych, uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi lub brakiem klasyfikacji. Proszę rodziców o zgłaszanie do wychowawców klas podczas konsultacji potrzeb w tym zakresie

Z poważaniem
Dyrektor CKZiU w Nysie


 
PDF Drukuj Email
Biblioteka szkolna wznawia działalność
Wpisany przez ALitwin   
poniedziałek, 11 maja 2020 07:50

Od 12 maja biblioteka szkolna wznawia działalność w ograniczonym zakresie.

Biblioteka czynna będzie we wtorki i środy w godz. 10.00-14.00 na zmienionych zasadach.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w okresie pandemii.
https://eszkola-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/agnbrze5_eszkola_opolskie_pl/Eb2BfnJ5rX9Cmm3XzYGs1wwBCaxYXgvzSdBAIgNqcCqCkQ?e=Y4z3zt

W związku z zaleceniem zamawiania książek poprzez system biblioteczny zachęcamy wszystkich do korzystania z tej formy składania zamówień.

Jak założyć konto i jak korzystać z katalogu?


 
PDF Drukuj Email
MATURA 2020
Wpisany przez ALitwin   
poniedziałek, 27 kwietnia 2020 09:36

Znamy terminy matur. Odbędą się w dniach 8-29 czerwca 2020 ( bez egzaminów ustnych). Szczegółowy harmonogram zamieścimy po ukazaniu się rozporządzenia.

 
PDF Drukuj Email
Komunikat w sprawie przedłużenia okresu zdalnej nauki do 24.05.2020
Wpisany przez ALitwin   
sobota, 25 kwietnia 2020 06:47

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

 
PDF Drukuj Email
Pożegnanie klas maturalnych
Wpisany przez ALitwin   
piątek, 24 kwietnia 2020 10:42


 
PDF Drukuj Email
Komunikat w sprawie przedłużenia okresu zdalnej nauki do 26.04.2020
Wpisany przez ALitwin   
wtorek, 14 kwietnia 2020 06:31

Szanowni Rodzice
Drodzy uczniowie

Informuję ze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 okres zdalnej nauki został przedłużony do dnia 26.04.2020 r.

Jednocześnie przypominam ze w tym okresie zajęcia realizowane są według zmienionego planu lekcji umieszczonego w e-dzienniku. Do pełnego wymiaru z dniem 15.04.2020 zostają przywrócone zajęcia z religii oraz wychowania fizycznego.

Zgodnie z przyjętym planem pracy klasyfikacja klas maturalnych odbędzie się w dniu 21.04.2020r

Dyrektor
CKZiU w Nysie
Henryk Mamala

 
PDF Drukuj Email
Konsultacje dla rodziców
Wpisany przez ALitwin   
piątek, 03 kwietnia 2020 17:56

Konsultacje z rodzicami i prawnymi opiekunami odbędą się w dniu 7.04.2020 w godzinach od 16.00 do 18.00

Odbywać się będą z wykorzystaniem następujących narzędzi:

  • poczta elektroniczna Outlook 365 - aby wyszukać nauczyciela-wpisz w nowej wiadomości w polu DO jego imię i nazwisko
  • Microsoft Teams /Czat i Videoczat/ - aby rozpocząć rozmowę z nauczycielem w zakładce Czat - wpisz w wyszukiwarce jego imię i nazwisko
  • eDziennik,
  • Messenger,
  • WhatsApp,
  • telefonicznie – po uzgodnieniu z wychowawcami i nauczycielami.
  • Pedagog Szkolny dostępny pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Poprawiony: piątek, 03 kwietnia 2020 18:27
 
PDF Drukuj Email
Praca zdalna - komunikat
Wpisany przez ALitwin   
wtorek, 24 marca 2020 06:46

Szanowny Rodzicu  
Drodzy uczniowie
 

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej został przedłużony do dnia 10.04.2020 okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem korono wirusa . Wprowadzono również obowiązek realizacji zajęć dydaktycznych w tym okresie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Warunki realizacji kształcenia na odległość w CKZIU w Nysie:

1. Zajęcia realizowane będą jak dotychczas z wykorzystaniem narzędzi opolskiej e szkoły:

- e dziennika  
- dedykowanej poczty elektronicznej

2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zastają zawieszone następujące zajęcia:

- nauczanie indywidualne
- praktyki zawodowe w zakładach pracy  
- kursy kwalifikacyjne  
- kursy dokształcające   
- nauka jazdy samochodem kat B
- turnusy dokształcające młodocianych pracowników

3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zastają ograniczone następujące zajęcia:

Zajęcia praktycznej nauki zawodu i zajęcia specjalizujące (w wymiarze tygodniowym):

Branżowa Szkoła I –kl. pierwsze - 2 godziny, kl. drugie i trzecie - 4 godziny (po 2 godziny dziennie)

Technikum - kl. pierwsze - 2 godziny; kl.  drugie i trzeci – 3 godziny
Zajęcia z wychowania fizycznego – 1 godzina w tygodniu
Religia – 1 godzina w tygodniu

4. Zajęcia będą realizowane według zmienionego planu lekcji umieszczonego w e- dzienniku i , powinny się odbywać w godzinach od 8.00 – 15.00.

5. Tematy realizowanych treści programowych w danym dniu z danego przedmiotu będą wpisywane na bieżąco w e dzienniku.

6.Zadania na dany dzień wysyłane będą za pośrednictwem dedykowanej poczty elektronicznej a komunikaty wychowawców za pośrednictwem e dziennika.

7.Oceny ze sprawdzonych prac wpisywane będą w e dzienniku na zasadach dotychczasowych.

8.Konsultacje indywidualne z nauczycielami odbywać się będą z wykorzystaniem następujących narzędzi; Microsoft Teams/Czat i Videoczat/,  Messenger, WhatsUppitp.lub telefonicznie – po uzgodnieniu z wychowawcami i nauczycielami.

Przypominam ze każdy uczeń Centrum na e-szkole ma swoje dedykowane konto, na które są wysyłane materiały do nauki i informacje o materiałach źródłowych i zasobach internetowych, z których może skorzystać. W zasobach poczty wszyscy uczniowie mają do dyspozycji /za darmo/ przeglądarkową wersje pakietu Office 365 oraz dostęp do dysku wirtualnego OneDrive. Każdy uczeń może również za darmo pobrać pakiet Office 365 na swój komputer.

Każdy uczeń ma obowiązek codziennego logowania się do e dziennika w celu sprawdzenia, jaki temat jest realizowany oraz do dedykowanej poczty elektronicznej w celu pobrania materiałów do pracy.

Uczniowie którzy nie podejmą kształcenia na odległość na zasadach określonych powyżej ocenieni będą według obowiązującego WZO i mogą być nieklasyfikowani.

Dyrektor  
CKZiU w Nysie  
Henryk Mamala

 
PDF Drukuj Email
Deklaracje poprawkowe sesja czerwiec-lipiec 2020
Wpisany przez ALitwin   
piątek, 20 marca 2020 15:17

Uczniowie, absolwenci, którzy nie zdali egzaminu lub jednej z jego części /pisemnej lub praktycznej/ mogą składać deklarację do egzaminu poprawkowego w sesji czerwiec-lipiec 2020.

Wypełnioną deklarację należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 27 marca 2020 na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wypełnianie deklaracji: drukujemy wersję pdf lub docx wypełniamy, podpisujemy, skanujemy i wysyłamy na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

deklaracja pdf

deklaracja /word/

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 9 z 90