PDF Drukuj Email
Przetarg - sklepik szkolny
Wpisany przez ALitwin   
piątek, 19 lipca 2019 08:48

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie

Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem pomieszczenia w siedzibie CKZiU w Nysie, 48-300 Nysa ul. Orkana 6 z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego.
Przedmiot przetargu:
Pomieszczenie o powierzchni 14 m2 zlokalizowane w budynku szkoły i dostosowane do pełnienia funkcji szkolnego sklepiku-bufetu. Do pomieszczenia doprowadzona jest instalacja elektryczna jednofazowa.

 
PDF Drukuj Email
UWAGA MATURZYŚCI - egzamin poprawkowy
Wpisany przez ALitwin   
poniedziałek, 15 lipca 2019 12:24

Termin maturalnego egzaminu poprawkowego pisemnego 20.08.2019 godz.9.00

matematyka- Zespół Szkół Technicznych w Nysie, ul. Szopena 4,

język angielski- Zespół Szkół Ogólnokształcących "Carolinum" w Nysie, ul. Sobieskiego 2

Zdający powinni zgłosić się do podanych szkół najpóźniej o 8.30 wraz z dokumentem tożsamości.

 
PDF Drukuj Email
UWAGA MATURZYŚCI!
Wpisany przez ALitwin   
czwartek, 04 lipca 2019 09:08


Do 11 lipca 2019r. należy złożyć w sekretariacie szkoły pisemne oświadczenie absolwenta o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego ( zał. 7a, 7b).
Egzaminy poprawkowe pisemne odbędą się 20 sierpnia 2019r. Miejsce przeprowadzenia egzaminu zostanie podane do wiadomości do 9 sierpnia 2019r. na stronie internetowej www.oke.wroc.pl i na stronie internetowej szkoły.

 
PDF Drukuj Email
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Wpisany przez ALitwin   
poniedziałek, 24 czerwca 2019 07:47


19 czerwca 2019 roku na boisku szkolnym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie odbyło się zakończenie roku szkolnego. W trakcie uroczystego spotkania głos zabrał dyrektor Henryk Mamala, który podziękował społeczności szkolnej za rok szkolny 2018/2019 i życzył wszystkim zebranym wspaniałych wakacji i odpoczynku.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Nasi Ratownicy na Festynie w Przedszkolu nr 10
Wpisany przez ALitwin   
piątek, 21 czerwca 2019 07:21

W sobotę 8 czerwca br. w Przedszkolu nr 10 w Nysie odbył się Festyn Rodzinny pn. "Zdrowo i sportowo na biało-czerwono".
Wśród wielu atrakcji nie mogło zabraknąć naszych ratowników. Nasza szkoła była reprezentowana przez Agatę Kotarę i Pana Jerzego Kiełba.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Święto Klubu HDK PCK "Cardia"
Wpisany przez ALitwin   
piątek, 21 czerwca 2019 07:07

W dniu 5 czerwca 2019 r. w auli szkolnej odbyło się Szkolne Święto Klubu HDK PCK „Cardia”. Honorowy Patronat nad Świętem objął Starosta Nyski.
Uroczystość otworzył oraz przywitał przybyłych gości Prezes Klubu Jerzy Kiełb. Dyrektor Szkoły Henryk Mamala podziękował i pogratulował wszystkim obecnym w auli krwiodawcom.
Wśród zaproszonych gości byli obecni Starosta Nyski Pan Andrzej Kruczkiewicz i wicestarosta Pani Joanna Burska oraz dyrektor Przedszkola nr 10 Pani Sylwia Wardakas.
W Święcie wzięli również udział przedstawiciele Młodzieżowych Klubów HDK PCK oraz Prezes Klubu HDK PCK przy Komendzie Powiatowej Policji Pan Franciszek Nowicki.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Egzaminy poprawkowe
Wpisany przez ALitwin   
środa, 19 czerwca 2019 08:36

Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2018/2019, które odbędą się 27-28 sierpnia 2019

>>HARMONOGRAM<<

 
PDF Drukuj Email
Nabór - logowanie

Aby wybrać szkołę oraz wypełnić podanie logujemy się pod adresem

https://nabor.pcss.pl/nysa


Prosimy pamiętać o podwójnym naborze w 2019 roku i konieczności wybrania typu szkoły:


              

Szkoła ponadpodstawowa                     Szkoła ponadgimnazjalna


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO SZKOŁY

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie z siedzibą w Nysie przy ul. Orkana 6.
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

a)    listownie: ul. Orkana 6, 48-300 Nysa;
b)    przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.ckziu.nysa.pl lub www.zsm_nysa.wodip.opole.pl w zakładce ‘kontakt’;
c)    pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
d)    telefonicznie pod numerem 77 433 34 39 wew. 231.

Inspektor ochrony danych.
W sprawach ochrony danych osobowych możecie się Państwo kontaktować również z powołanym przez Dyrektora CKZiU inspektorem ochrony danych pod adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte we wniosku o przyjęcie do szkoły oraz w załączonych dokumentach wyłącznie w celu prowadzenia rekrutacji do szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta- wicznego w Nysie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa1, w tym automatyczne tworzenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami państwa danych osobowych będą Starosta Nyski w związku z prowadzeniem wspólnej rekrutacji do szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Nyski, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ul Jana Pawła II, 61-139 Poznań w związku z prowadzeniem systemu NABÓR
2019, szkoła drugiego wyboru w przypadku nie zakwalifikowania kandydata do szkoły wchodzącej w skład CKZiU w Nysie oraz organy samorządu terytorialnego właściwe ze względu na miejsce zamieszkania kandydata i organy nadzorcze w ramach ich ustawowych kompetencji.

Okres przechowywania danych.
1.     Do końca okresu uczęszczania do szkoły w przypadku kandydata przyjętego do szkoły.
2.     1 rok licząc od daty zakończenia rekrutacji w przypadku kandydata nieprzyjętego do szkoły.
3.     Do zakończenia prawomocnym wyrokiem oddalającym skargę na decyzję Dyrektora CKZiU postępowania przed sądem administracyjnym, jeśli nastąpi po terminie określonym w punkcie poprzedzającym.

Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich duplikatu;
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)    prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
d)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwo w formularzu wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowych danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 150 ust. 1 Prawa Oświatowego. Podanie w formularzu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz wymaganych załącznikach danych dotyczących szczególnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub rodzinno-prawnej (wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata, jednego lub obojga rodziców, rodzeństwa; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą) jest dobrowolne. Niepodanie tych danych spowoduje nieuwzględnienie ich w kryteriach naboru.


 
PDF Drukuj Email
Spotkanie młodzieży w Nysie zaprzyjaźnionych szkół BBS Ingelheim i CKZiU Nysa
Wpisany przez ALitwin   
czwartek, 13 czerwca 2019 11:01


W dniach 02.06.2019 r. odbyło się spotkanie młodzieży CKZiU w Nysie oraz zaprzyjaźnionej szkoły BBS Ingelheim (Niemcy).
W spotkaniu młodzieży wzięło udział 22 uczniów z naszego Centrum z klas II i III Technikum w tym jeden uczeń z klasy III ZSZ. Młodzież biorąca udział w projekcie była w przedziale wiekowym 16-19 lat. W spotkaniu  wzięło udział 8 dziewcząt i 14 chłopców pod opieką nauczycielek języka niemieckiego Kariny Zakowicz-Obuch oraz Sylwii Grabowskiej-Hoc. Spotkanie organizowane było przez Powiat Nyski, Panią Izabelę Kicak pod patronatem Starosty nyskiego Andrzeja Kruczkiewicza.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Strzelcy z Mechanika Mistrzami Powiatu
Wpisany przez ALitwin   
czwartek, 13 czerwca 2019 00:00


Po trwającej blisko 6 miesięcy rywalizacji w ramach Powiatowej Ligi Strzeleckiej pod Honorowym Patronatem Starosty Nyskiego w ZSO "Carolinum" w Nysie odbyło się uroczyste podsumowanie Ligi.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
WYCIECZKA DO PRAGI I SKALNEGO MIASTA
Wpisany przez ALitwin   
środa, 12 czerwca 2019 06:26

W dniach 04-05 czerwca 2019 r. odbyła się dwudniowa szkolna wycieczka do Czech, w której wzięli udział uczniowie klas 2TE, 2TG, 3TA, 2TA i 1CZ. Opiekowały się nimi nauczycielki: p. Marta Kliś, p. Joanna Tomasiak i p. Angelika Skalska.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 10 z 85