Drukuj
Konsultacje - komunikat
Wpisany przez ALitwin   
piątek, 29 maja 2020 10:20

Szanowni rodzice,
Drodzy uczniowie

Przypominam, że od dnia 1.06.2020 organizowane będą konsultacji dla uczniów wszystkich klas na terenie szkoły. Konsultację będą organizowane szczególnie dla uczniów przystępujących do egzaminów zawodowych, uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi lub brakiem klasyfikacji. Informacje o potrzebie udzielenia konsultacji uczeń zgłasza do danego nauczyciela i z nim ustala termin ich odbycia na terenie szkoły.
Szczególnie istotne są zorganizowane konsultacje dla uczniów klas 3 przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe za 3 tygodnie. Jest to ostatnia możliwość uzupełnienia wiadomości, dlatego liczymy na 100 % frekwencję, tym bardziej że zajęcia będą odbywały się w pracowniach, które umożliwią pełną realizację planowanych treści. W zawiązku z powyższym od 1 czerwca będzie zmieniony plan lekcji aby usprawnić organizację konsultacji.

W złączeniu procedury bezpieczeństwa przy organizacji konsultacji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie

Oświadczenie:   uczeń niepełnoletni

Oświadczenie:   uczeń pełnoletni

z poważaniem
Dyrektor CKZiU w Nysie
Henryk Mamala